Concept cannabis productie voor THC coffeeshops in Haarlem, Nederland.

Voorwoord….

Op dit moment zijn er zo’n 12 Nederlandse gemeenten die de productie van cannabis voor coffeeshops willen toelaten, waaronder Haarlem.
Sommige van deze gemeenten willen de productie van cannabis zelf gaan uitvoeren, zodat de coffeeshops dan hun wiet van de gemeente of een gemeente instelling zouden kunnen inkopen.

nolams420Ik denk dat dit niet kan en mag, de overheid mag geen drugs produceren of verhandelen, dus als we die kant op blijven kijken kunnen we nog 40 jaar wachten totdat er (n)iets gebeurt.
Zelfs al zou dit eventueel worden toegestaan, en de gemeente dus de wiet voor een aantal coffeeshops kweekt, zullen de coffeeshops allemaal de zelfde wiet inkopen en dus verkopen, en dat mag niet de bedoeling zijn. Elke coffeeshops heeft een ander ‘cannabis menu’ dan zijn naaste collega, op die manier wordt de consument de kans geboden te kunnen kiezen uit het grote assortiment cannabis soorten dat in een stad wordt aangeboden.
Met gemeentewiet worden de coffeeshops een soort McCannabis, want ik kan me niet voorstellen dat de gemeente Haarlem b.v. 16 x 8 soorten wiet voor de 16 in de gemeente gevestigde coffeeshops kan of wil gaan kweken.

De productie van cannabis en de aanvoer van deze cannabis naar coffeeshops kan volgens het THC beter door derden worden uitgevoerd, maar dan wel met volledige inzage en controle door alle betrokken instanties, in een geheel transparante opzet.

De 16 Haarlemse coffeeshops, verenigd in Team Haarlemse Coffeeshopondernemers (THC) zien niets in gemeentewiet, zij komen met een uitgewerkt concept voor de productie van cannabis. In het Haarlemse concept heeft de coffeeshopondernemer invloed op de te produceren soorten cannabis, om zo de variatie van een eigen cannabis menu te kunnen garanderen, en om de gezonde concurrentie met de plaatselijke collega’s te kunnen continueren.

Dit concept is door het THC aangeboden aan de gemeente Haarlem als hun voorstel om tot een goed systeem te komen waarmee de coffeeshops op een legale en gecontroleerde manier van top kwaliteit cannabis kunnen worden voorzien. Niet alleen de coffeeshophouder en de belasting ontvanger hebben hier baat bij, ook de belangrijkste partij, de cannabis consument, zal baat hebben bij de aanvoer van legale wiet, zij betalen nu teveel voor illegaal geproduceerde cannabis.

Het concept is opgesteld door coffeeshophouders in samenwerking met Drugs-expert Mario Lap, vanuit decennia ervaring en praktijk in de coffeeshopcultuur en de cannabis handel.

Nol van Schaik.
Secretaris vereniging THC.

Lees verder voor het volledige
Concept cannabis productie voor THC coffeeshops in Haarlem, Nederland.Concept cannabis productie voor THC coffeeshops in Haarlem, Nederland.

Introductie.

Het is inmiddels 40 jaar geleden dat de eerste coffeeshop werd geopend, aan de Weesperzijde te Amsterdam, de Mellow Yellow. Nederlands eerste ‘officiële’ cannabis uitgifte punt was gevestigd in een voormalige bakkerij, de oprichters hadden dit pand gekraakt, er een tafelvoetbalspel en wat meubilair in gezet, en begonnen er hash en geïmporteerde wiet te verkopen.

Een van de oprichters van de Mellow Yellow was Wernard Bruining, die vervolgens ook Nederlands eerste growshop opende in Amsterdam in 1986, Positronics.

De overheid greep de eerste jaren niet in, en dus groeide het aantal coffeeshops gestaag, tot er in 1996 een eind aan die groei kwam, er waren toen zo’n 1450 coffeeshops.

Op dit moment zijn er nog 650 coffeeshops in Nederland, de overheid heeft door streng optreden tegen elke overtreding het aantal van 1996 meer dan gehalveerd, maar zelfs na 40 jaar schijnt het onmogelijk te zijn om de productie en aanvoer van cannabis naar coffeeshops uit het strafrecht te halen. Veel coffeeshops zijn gesloten door de illegaliteit van het product dat zij verkopen, o.a. door te ruime aanwezigheid van hun producten (+500 gram). Dat kan een Burgemeester doen besluiten de gedoogbeschikking in te trekken, of om, ten minste, zware sancties op te leggen.

Dit concept is dus theoretisch gezien tegen de Opiumwet, maar zonder aanpassingen en/of veranderingen in de Opiumwet zal cannabis productie voor en de bevoorrading van coffeeshops niet gerealiseerd kunnen worden.

wietplantage

Uitleg bij het concept.

Het concept is gericht op:

ZZP’ers als cannabis producenten.

Het mogelijk maken van het verantwoord en volledig controleerbaar produceren van cannabis voor gedoogde coffeeshops. De productie zou gedaan kunnen worden door een soort ZZP’ers, die onder strikte contract-voorwaarden een bepaalde hoeveelheid cannabis mogen produceren

Deze cannabis wordt met factuur, inclusief de vereiste belasting, aan de coffeeshop geleverd. Op deze manier is de administratie van de coffeeshops compleet, en kan de Belasting Dienst een volledig overzicht in deze administratie geboden worden. Door het ontbreken van inkoop facturen voor de ingekochte cannabis ontstaan er vaak onnodige conflicten tussen coffeeshop ondernemers en de Belasting Inspecteur.

Geregistreerde voorraad van cannabis producten.

Het verantwoord en controleerbaar opslaan van de geproduceerde cannabis mogelijk maken, tot een bepaalde hoeveelheid, zodat er geen tekort, nog een overschot aan cannabis kan ontstaan. Dit kan in overleg met de kwekers geregeld worden, zij zullen worden gevraagd om altijd iets meer dan hun quotum te produceren. Zodra deze overproductie het gewicht van een volledige oogst heeft bereikt, slaat de betreffende producent een oogst over, en verkoopt zijn overproductie aan de coffeeshop. Op deze manier ontstaat er geen onbeheersbare voorraad cannabis, en de producent leidt geen financiële schade.

Als de geproduceerde cannabis zonder kans op vervolging kan worden opgeslagen is ook de voorraad volledig controleerbaar door de belasting inspecteur. Veel coffeeshops werken zonder voorraad, zij rekenen dagelijks de aangekochte cannabis af bij 1 leverancier, die de cannabis in voorverpakte hoeveelheden aan de coffeeshops levert, zonder factuur, uiteraard.

De bescherming van de gezondheid van cannabis consumenten.

Door de illegaliteit van de productie van cannabis heeft de coffeeshophouder geen of weinig inzicht in hoe en met welke voeding de cannabis geproduceerd is, de inkoper van een coffeeshop moet op zijn/haar kennis en ervaring afgaan om te kunnen bepalen of de aangeboden handelswaar schoon, droog en rijp is. De laatste jaren was er herhaaldelijk vervuilde, c.q. verzwaarde wiet op de markt, een reden voor inkopers om alle aangeboden wiet grondig te bekijken, besnuffelen en te roken, om zo de kwaliteit en puurheid van de toppen te beoordelen. Het komt dan ook regelmatig voor dat inkopers de aanbieders en hun handel wegzenden, omdat de wiet vervuild of verzwaard is, of nog niet rijp, of omdat er te veel voedingsresten in de toppen zitten. Deze wiet wordt niet vernietigd, maar wordt net zo lang aangeboden tot iemand het koopt, bijvoorbeeld een zwarte markt handelaar.

Met een legale, op kwaliteit gecontroleerde aanvoer van cannabis naar coffeeshops kan worden verzekerd dat de cannabis vrij is van pesticiden, schimmels, voeding resten en andere schadelijke toevoegingen die de volksgezondheid kunnen bedreigen.

Cannabis met factuur en BTW.

Het belastbaar maken van de cannabis productie en het mogelijk maken van controles door de belasting. Als er, zoals in dit concept, in een (1) ruimte de cannabis voor een (1) coffeeshop geproduceerd wordt, kan de verkoop van deze cannabis belast worden, nadat de loonkosten van de producent en de inkoop van materiaal en elektriciteit, etc, zijn betaald. De Belasting Inspecteur krijgt toegang tot de productie ruimte, om bijvoorbeeld de planten te kunnen tellen, en om de administratie van de producenten (ZZP’ers?) in te kunnen zien, etc.

Het minimaliseren van criminaliteit aan de Achterdeur.

Door het aanlevering systeem van de producenten naar de coffeeshops af te sluiten voor derden, is de achterdeur, voor wat betreft Nederwiet, vrij van criminele invloeden. Het zal voor illegale kwekers onmogelijk zijn hun cannabis bij coffeeshops te slijten. Doordat legale cannabis productie, zelfs met belasting afdracht, goedkoper uit zal vallen dan de huidige (zwarte) markt prijzen, zullen de prijzen in de coffeeshops lager uitvallen dan de zwarte markt prijzen. Dit zou de straathandel effectief buiten spel kunnen zetten in gemeentes met coffeeshops. Met een legale productie van cannabis zou zelfs het produceren van Nederlandse hash mogelijk zijn, mits er genoeg geproduceerd zou mogen worden.

Veel van de in coffeeshops aangeboden ‘Nederwiet’ komt uit andere EU landen, omdat het Hennep Task Force de Nederwietkweker heeft opgejaagd en geïntimideerd, alleen criminelen blijven kweken, en die doen dat nu in het buitenland. Dat bij de import van cannabis grote belangen gepaard gaan met grote criminele bendes, kan de criminaliteit die wordt veroorzaakt door de illegale aanvoer naar coffeeshops, alleen maar gaan toenemen.

Als coffeeshops hun cannabis legaal kunnen inkopen worden criminelen buiten spel gezet.

Het creëren van werkgelegenheid.

Om cannabis voor coffeeshops te mogen produceren zijn producenten nodig, het aantal per coffeeshop benodigde producenten van cannabis is afhankelijk van het aantal kilo’s die de coffeeshop verkoopt. De producenten zouden ZZP’ers kunnen zijn, die onder zeer strikte voorwaarden cannabis mogen produceren. Bij het berekenen van het aantal producenten dient men rekening te houden met de eventuele verkoop prijs van de geproduceerde cannabis, en de te voorziene jaaromzet bij een x aantal kilo’s productie, zodat een (1) producent een vastgesteld aantal kilo’s per jaar zou mogen kweken.

Het garanderen van constante kwaliteit cannabis met een vaste prijs.

Al ruim 40 jaar wordt er in Nederland gedoogd dat er cannabis verhandeld en geconsumeerd wordt, en al die tijd heeft de coffeeshop ondernemer geen invloed op de kwaliteit en de inkoopprijs van cannabis producten. Door de illegaliteit van de productie van cannabis en de invoer van hash, met alle daaraan verbinden risico’s voor de kweker of importeur, stijgen de prijzen continue. Vooral de laatste jaren, sinds het uitschakelen van cannabis kwekers de hoogste prioriteit heeft gekregen, zijn de inkoopprijzen gestegen, samen met het stijgende risico op ontdekking en vervolging van de kwekers.

Vervolgens verplicht de Belasting Ontvanger de ondernemers om minimaal 100% opslag toe te passen op de inkoopprijs, de coffeeshop ondernemer mag vervolgens deze hoge prijzen bekend maken aan de consument. De Nederlands cannabis consument is de dupe van deze uitwassen van een incompleet beleid, zij betalen een (te) hoge prijs voor hun cannabis.

Volledige transparantie.

Het bewerkstelligen van complete transparantie in en om de productie van cannabis, waarin alle betrokken overheden en instanties inzicht kunnen krijgen in deze productie.

Door in 1 ruimte alle cannabis voor een coffeeshop te produceren, is het mogelijk om alle instanties die bij het cannabis beleid betrokken zijn, dus niet alleen de Belasting Dienst, inzage te geven in de productie en verwerking van de cannabis producten.

Gehalte werkzame bestanddelen op verpakking.

Het vaststellen van het percentage actieve bestanddelen van cannabis mogelijk maken, zodat de consument dit op de verpakking kan aflezen.

Er is veel te doen over een eventuele limiet op met name het THC percentage van cannabis, maar daarbij wordt absoluut geen rekening gehouden met de consument.

De consument wil graag weten of de door hem aan te schaffen cannabis in de coffeeshop , normaal, middel of sterk is, maar niet om bij een bepaalde sterkte van aankoop af te zien. De (beginnende) consument wil weten hoe hij/zij de cannabis kan doseren om het voor hem/haar gewenste effect te bereiken.

Sommige, meer ervaren, consumenten, alsmede medische gebruikers, willen op de hoogte zijn van de gehaltes werkzame bestanddelen, zoals THC, maar ook van de CBD en CBN waarden van de cannabis die zij willen aanschaffen.

Een THC maximering zal echter contraproductief werken en enkel en alleen als resultaat hebben dat consumenten die sterkere cannabis willen naar de straathandel worden gedreven.

Voorts zullen, als cannabis producten met een hoger THC gehalte uit de coffeeshops verdwijnen, omdat ze dan als hard drugs te boek staan en alleen op straat te koop zijn, de coffeeshops snel allemaal failliet gaan.

De noodzakelijke maar nu nog niet legaal mogelijke meting van de gehaltes werkzame bestanddelen, zal volgens een gestandaardiseerde methode gedaan moeten worden, want de huidige meetresultaten vertonen niet te verklaren verschillen, b.v. die van België en Nederland, zijn verschillend, en geven een groot verschil in THC aan.

Vreemd, want als de in België geproduceerde cannabis in Nederlandse coffeeshops terecht komt, stijgt het THC percentage aanzienlijk, van gemiddeld 9.7 % (B) naar 15 – 18 % (NL)!! De gevolgen van het invoeren van de Wietpas, die nu nog ‘slechts’ in het zuiden buitenlanders uitsluit van coffeeshops, zouden in het niet vallen bij de gevolgen van het invoeren van een limiet van 15 % THC op cannabis producten,. Als er geen goede cannabis meer te koop is in coffeeshops, gaan ook alle Nederlandse cannabis consumenten, zo’n miljoen, op straat cannabis kopen, bij de ‘alle leeftijden, alle drugs’ dealers.

Bevorderen van de veiligheid.

Het bevorderen van de veiligheid door het kweken voor coffeeshops door derden in woningen on-interessant te maken, minder huisbrandjes en gevaar voor de omgeving.

Door de productie van cannabis voor coffeeshops toe te laten kan er op een professionele, manier gekweekt worden, met een installatie en uitrusting dia aan alle gestelde veiligheidseisen voldoet.

De elektrische installatie wordt door een erkend installatie bedrijf aangelegd, zodat er geen kans bestaat op overbelasting of kortsluiting, hetgeen regelmatig voor komt in en door illegale kweekopstellingen met illegale elektriciteit aansluitingen. Als coffeeshops geen cannabis van illegale kwekers meer afnemen, wordt het illegaal kweken minder interessant, en zal het aantal ‘professionele thuiskwekers’ en het aantal daarmee gepaard gaande brandjes navenant afnemen.

Concept cannabis productie.

Om te kunnen bepalen hoeveel cannabis er per coffeeshop geproduceerd dient te worden is er een zeer betrouwbare bron: De Belasting Dienst.

Coffeeshops voeren allemaal administratie, die wordt uiteraard gebruikt om de hoogte van de belasting afdrachten te kunnen bepalen, maar er staat ook precies vermeld hoeveel kilo’s cannabis een coffeeshops per jaar heeft verkocht. Het is dus niet moeilijk om te kunnen bepalen hoeveel cannabis er voor een (1) coffeeshop geproduceerd zou moeten worden om de afhankelijkheid van de zwarte markt, illegale kwekers en handelaren volledig uit te sluiten.

In dit concept wordt de cannabis voor een (1) coffeeshop geproduceerd in complete cannabis productie ruimte, die is afgestemd en ingericht om de te bevoorraden coffeeshop van voldoende cannabis, en van een behoorlijk aantal soorten, te voorzien.

Het aantal kweek ruimtes, in dit geval met 20 kweeklampen, wordt afgestemd op de benodigde productie voor de verbonden coffeeshop, in dit model gaan we uit van 6 kweek ruimtes, en de diverse overige ruimtes die voor de verwerking van de toppen van de plant nodig zijn.

Als dit model, na een inloopperiode van een half jaar, benodigd om z.g. Moederplanten te kweken, om stekken van te kunnen snijden, en ook om de voorgroei ruimte bedrijfsklaar te kunnen maken, volledig in werking is, kan er 5 keer per jaar geoogst worden.

OpzetKweekUnitKlik hier voor een grotere versie van deze afbeelding.

De entree:

Om te voorkomen dat de medewerkers van cannabis kweekruimtes ongewenste elementen, zoals insecten (eitjes) en schimmels mee naar binnen brengen, zijn de medewerkers en eventuele bezoekers verplicht om een overall over hun kleding aan te trekken en hun schoeisel te verwisselen, voor (tijdelijke) slippers of ander schoeisel, dat alleen in de kweekruimte gedragen wordt.

De moederplanten & stekken ruimte:

Om cannabis van een constante kwaliteit te kunnen leveren is het van belang met dezelfde rassen en genetica te kunnen werken. Hiervoor dienen eerst vanuit een groot aantal zaden de beste vrouwelijke cannabis planten worden geselecteerd, met deze planten gaan we verder als moederplanten van een cannabis variëteit. Van deze moederplanten kunnen dan de stekken worden gesneden om de cannabisplanten voor de productieruimtes op te kweken. De moederplanten krijgen 18-20 uur licht per dag om ze in vegetatieve staat te houden, zodat de planten constant scheuten blijven produceren.

Nadat de stekjes ‘geoogst’ zijn worden ze in een wortelstimulator gedoopt, en vervolgens in een stekken blokje geplaatst. De blokjes met stekjes worden vervolgens op een verwarmde ondergrond geplaatst, en onder LED verlichting 18-20 belicht. Als de stekjes geworteld zijn worden de blokjes in potten of grotere blokken geplaatst, alvorens naar de voorgroei ruimte te worden overgebracht.

De voorgroei-ruimte:

In de voorgroei ruimte worden de planten onder speciale groei verlichting geplaatst, met 18 -20 uur verlichting per dag, tot ze een bepaalde hoogte hebben bereikt. Deze voorgroei periode, meestal rond de drie weken, hoeft dus niet in de kweekruimtes plaats te vinden, en bespaart dus bij elke oogst drie weken tijd in de kweekruimtes. De hoogte van de planten wordt bepaald aan de hand van de beschikbare hoogte in de kweekruimtes, de planten groeien nog 50-60 % nadat ze in de kweekruimtes zijn geplaatst, waar de belichting periode is teruggebracht naar 12 uur en tot het eind van de cyclus wordt gehandhaafd.

N.B.: Het neemt 6 maanden in beslag om de moeder ruimte en de voorgroei ruimte volledig functionerend te krijgen.

De afbloei-ruimtes:

De planten worden in de kweekruimte in grotere potten of in bakken aarde geplaatst, of in of op een ander kweek medium, zoals kokos. Door het aantal uren belichting te verlagen naar 12 uur per etmaal, gaan de planten in de bloei, de bloeitijd kan variëren van 8 – 12 weken, afhankelijk van de te kweken variëteit. De planten worden vervolgens geoogst, en overgebracht naar de verwerking ruimte.

De kweekruimtes zijn allen voorzien van een op het aantal kubieke meters afgesteld ventilatie systeem, om er voor te zorgen dat de ideale temperaturen voor de cannabis kweek worden geregeld en gehandhaafd. Het toedienen van water en plantvoeding wordt volledig geautomatiseerd en via een centraal computersysteem gestuurd. In eerste instantie worden in deze ruimtes ook het groeiproces gedaan, als de voorgroei ruimte in gebruik is kunnen de kweekruimtes gebruikt worden voor het afbloeien van de voorgegroeide planten, zodat er vaker per jaar geoogst kan worden. Met een gemiddelde bloeitijd van 9-10 weken is het mogelijk om 5 oogsten per jaar te produceren.

De verwerkings-ruimte:

In de verwerking ruimte worden de geoogste planten van de bladeren ontdaan, dat kan handmatig, met de schaar en veel personeel, maar er zijn tegenwoordig ook speciale knipmachines voor cannabis planten.

De droogruimte:

Nadat de planten geknipt zijn worden de toppen naar de droogruimte overgebracht, om in speciale droogunits, met temperatuur en luchtvochtigheid beheersing, gedroogd te worden.

Nadat de toppen gedroogd zijn kunnen deze in speciale zakken worden opgeslagen in de voorraad van de betreffende coffeeshop.

De coffeeshop krijgt nu een factuur bij de cannabis, en kan dus beschouwd worden als een ‘gewone’ ondernemer, zonder de term ‘criminogeen’ achter het beroep ‘coffeeshophouder’.

De ‘hobby-kweker’.

Ook voor de thuiskweker zou iets geregeld kunnen worden, laat deze hobby-kwekers betalen voor een vergunning voor 1 kweeklamp, net als een b.v. een visvergunning. Het zou beperkt kunnen worden tot b.v. 2 kweeklampen per woning, om het elektriciteit netwerk niet te overbelasten.

Er zijn tegenwoordig kweek units op de markt met een TNO goedgekeurd blus systeem, deze kasten zouden verplicht kunnen worden gesteld. Als er op een veilige manier gekweekt kan worden zullen brandjes als gevolg van geknoei met het elektriciteit netwerk ook tot het verleden behoren.

Op die manier komt er van alle kanten geld in de staatskas, en de kosten voor bestrijding van illegale cannabis kwekers zullen sterk afnemen.

Een win-win situatie voor Nederland, en we kunnen onze rol als cannabis pionier-land weer een beetje opvijzelen, we liggen nu jaren achter, op de VS!

namens THC.
Nol van Schaik.
Secretaris Team Haarlemse Coffeeshopsondernemers (THC),

Met advies van:
Mario Lap.
www.drugtext.org

Een .pdf versie van dit concept wordt later vandaag hier toegevoegd.

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS